Město Mýto

Současnost města

Město Mýto počítá se svým rozvojem jak v podnikatelské činnosti, tak i ve zlepšování životních podmínek pro své občany. Městské zastupitelstvo schválilo územní plán, který počítal s vytvořením průmyslové zóny na západním okraji města.

Průmyslová zóna je při sjezdu z dálnice D5 (EXIT 50) a podnikatelské aktivity několika firem ji již zcela zaplnily. Město v několika lokalitách počítá s další výstavbouLetecký pohled na město od severozápadu a zájemci o výstavbu průmyslových podniků mohou získat podrobnější informace na Městském úřadu v Mýtě.

Úspěšný je i rozvoj bydlení a příprava pozemků pro výstavbu rodinných domků. Byly vytipovány dvě lokality. Jedna v severní části Mýta (Za Sladovnou, v projektové přípravě developerské společnosti, rozsah několik desítek bytů a domků - stavební práce začnou koncem roku 2011), druhá v osadě Kařízek, kde bylo pro výstavbu rodinných domků připraveno celkem 26 stavebních parcel včetně kompletních komunikací a v současné době zde již probíhá výstavba domků. Město úspěšně dokončilo výstavbu domu s pečovatelskou službou v Plzeňské ulici, který je plně využit pro bydlení seniorů.

Pro zlepšení životního prostředí byly v Mýtě mimo jiné dokončeny práce na výstavbě čistírny odpadních vod včetně sítě páteřních sběračů. Nyní probíhají přípravy na vybudování kanalizace v Pražské a Nádražní ulici.

Po rekonstrukci vedení NN v ulicích Koželužská, Libertinova a Dlouhá třída se připravuje rekonstrukce povrchu těchto ulic a vytvoření parkovacích zálivů.

V roce 2011 se prioritou stalo vyřešení nízké kapacity mateřské školy - varianty řešení v návaznosti na finanční náročnost byly posouzeny v průběhu 1. pololetí 2011 a nové oddělení MŠ bylo předáno do užívání v září 2011. Zároveň byla přemístěna ordinace praktické lékařky do nových prostor v Domě mládeže a došlo tak ke zkvalitnění prostředí pro pacienty i lékaře.

V roce 2011 se řeší rovněž systém dopravy na náměstí, kde se připravuje zásadní omezení vjezdu a parkování nákladních vozidel. Byla provedena rekonstrukce křižovatek silnice č. II/605 s ulicemi Vojtěšská a Těškovská.

Od března 2012 bude zahájena výstavby obytné zóny Za Sladovnou - více zde.

(aktualizace 12/2011)

Počasí

Kalendář

P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Počítadlo přístupů

počítadlo.abz.cz