Město Mýto

Víte, že ...

- V obci bylo k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno 1 544 obyvatel, z toho bylo 772 mužů a 772 žen (stav k 1.1.2012). Z tohoto počtu bylo 1462 občanů ČR, 6 občanů jiného státu EU a 76 příslušníků jiných států mimo Evropskou unii (zdroj: MV ČR). Zajímavé je sledovat vývoj počtu obyvatel a počtu domů od roku 1869 - údaje zde

- termíny svozu odpadu a provozní dobu Sběrného místa pro letošní rok najdete v sekci
Obecné informace?

- 30.května 1450 nocoval v Mýtě Jiří z Poděbrad, budoucí král dvojího lidu? Alespoň to tvrdí František Palacký ve svém díle Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě ...

- že vlastní vlajku má město teprve od 6. října 2004, kdy mu byla udělena předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky? Více se dozvíte
zde ...
 
- v místě narovnání trati u Štěpánského rybníka byl v létě 2010 proveden záchranný geologický a archeologický průzkum? Fotografie z lokality a bližší informace jsou v sekci
Fotogalerie. Jedním z nejcennějších nálezů je objevení pravěké sekyrky (teslice) keltského bojovníka z doby halštatské, jejíž stáří se odhaduje na 2500 let.

- zákonem 362/2009 Sb. byla od 1.1.2010 zvýšena daň z nemovitosti o 100% ? Od tohoto roku již také neplatí osvobození od daně na novostavby. Termín splatnosti je 31.5., pro případnou druhou splátku je termín 30.11. Další úprava sazby daně se připravuje na 1.1.2013 (zvýšení místního koeficientu na 2). Výnos z této daně jako jediný zůstává plně k dispozici městu jako zdroj financování infrastruktury.

- investiční akce Výstavba komunikace v osadě Kařízek byla spolufinancována Regionálním operačním programem ROP Jihozápad v objemu 6 mil. Kč ? Podrobnosti najdete v sekci Úřední deska/Projekty a záměry.

Počasí

Kalendář

P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Počítadlo přístupů

počítadlo.abz.cz